top of page
Osmanlı Maliyesinde Malikâne Uygulaması/Life-Term Tax Farming in Ottoman Empire

XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun yüz yüze kaldığı ve çözümü için uğraş verdiği meseleler içerisinde en önemlisi, değişen savaş organizasyonu ve bu değişimin finansmanı idi. XVII. Osmanlı maliyesi, bu sorunu, imparatorluğun uluslar arası ilişkiler içindeki yerini kaybetmeden ve iç düzeni dramatik ve ölümcül değişimlere uğratmadan aşmak için tedbirler almış ve imparatorluğu sıcak ve uzun yüzyıllara (XVIII. ve XIX. Yüzyıla) taşımıştır.

Bu kitapta 1500'e yakın berat tezkire kayıtları incelenerek malikane alanların kimlikleri, ünvanları, ikamet yerleri, aldıkları malikanelerin cinsi ve senelik hasılatı, yatırdıkları muaccele bedelleri ve benzeri konular hakkında tahliller geliştirilmiştir.

 

--

 

The most important of the issues that the Ottoman Empire faced in the 17th century and strived for its solution was the changing war organization and the financing of this change. 17th The Ottoman finance took measures to overcome this problem without losing the empire's place in international relations and undermining the internal order in dramatic and deadly changes, and the empire was warm and long centuries (18th and 19th Century).

 

In this book, approximately 1500 berat records were examined, and analyzes were made on the identity, titles, places of residence, the type and annual revenue of the estates, the fees they paid, and similar issues.

Osmanlı Maliyesinde Malikâne Uygulaması/Life-Term Tax Farming in Ottoman Empire

bottom of page