top of page
Osmanlı Ekonomisine Dair Konuşmalar-1/Speeches on Ottoman Economy-1

Osmanlı Ekonomisine Dair Konuşmalar adlı serinin birinci cildi olan  bu eser, Mehmet Genç ile Erol Özvar’ın umuma açık yaptıkları konuşmalardan, soru-cevaplardan meydana gelmektedir. Soruları Erol Özvar yöneltmiş cevapları ise Mehmet Genç vermiştir. Konuşmalar, Mehmet Genç’in hayatını anlatmak, hikâye etmek üzere hazırlanmış bir biyografik söyleşiler bütünü değildir. Fakat, ömrünün 60 yılını Osmanlı arşivlerinde geçirmiş bir ilim insanının Osmanlıların iktisadi hayata bakışlarını, yapıp ettiklerini ve müesseselerini nasıl anladığını ortaya koymak üzere hazırlanmıştır. Bu eserde okuyacağınız konuşmalar daha ziyade Osmanlı ekonomisini muhtelif veçhelerden ele alır. Nüfus, iç ve dış ticaret, iktisadi kurumlar, mülkiyet, maliye, borçlanma, toplum, para, vakıf, ziraat, sanayi, madencilik, esnaf ve hukuk gibi tematik meseleler üzerinde durur. Bunlarla birlikte yüzyıllar itibariyle Osmanlıların inşa ettikleri iktisadi sistemin kuruluşu, işleyişi, dış ve iç dinamiklerle geçirdiği değişmeler de konuşmalarda değinilen temel sorular arasında yer alır. Bu nedenle, bu cilt ve diğer ciltlerde yapılan tahlillerde bir kronoloji endişesi dikkat çekecektir. Bir yandan bir mesele tartışılırken diğer yandan o meselenin zaman içindeki değişimi üzerinde değerlendirmelerin yapıldığı görülecektir. Konuşmalarda dikkat çekici bir başka hususiyet, konuların el verdiği ölçüde mukayeseli bakış açısının tatbik edilmiş olmasıdır.

 

--

 

This work, which is the first volume of the series called 'Conversations on the Ottoman Economy', consists of the public speeches, questions and answers of Mehmet Genc and Erol Ozvar. The questions were directed by Erol Ozvar and the answers were given by Mehmet Genc. The speeches are not a collection of biographical interviews prepared to tell and tell the life of Mehmet Genc. However, it was prepared to reveal how a scientist who spent 60 years of his life in the Ottoman archives understood the Ottoman view of economic life, what they did, and their institutions. The speeches you will read in this work will rather deal with the Ottoman economy from various aspects. It focuses on thematic issues such as population, domestic and foreign trade, economic institutions, property, finance, borrowing, society, money, foundations, agriculture, industry, mining, tradesmen, and law. Along with these, the establishment and operation of the economic system built by the Ottomans over the centuries, and the changes they have undergone with external and internal dynamics are among the basic questions addressed in the speeches. Therefore, a chronology concern will be noticed in the analysis of this and other volumes. While discussing an issue, it will be seen that evaluations are made on the change of that issue over time. Another remarkable feature in the speeches is that the comparative perspective has been applied to the extent that the topics allow.

Osmanlı Ekonomisine Dair Konuşmalar-1/Speeches on Ottoman Economy-1

bottom of page