top of page
Türk Tarihçiliğinde Dört Sima/ Four Figures in Turkish Historiography

Türk Tarihçiliğinde Dört Sima: Halil İnalcık, Halil Sahillioğlu, Mehmet Genç ve İlber Ortaylı (Four Turkish Historians: Halil Inalcik, Halil Sahillioglu, Mehmet Genc and Ilber Ortayli) (İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Kültür A.Ş.)

 

Cumhuriyet Türkiyesi, sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında olduğu gibi, tarih biliminde de birbirinden önemli isimler yetiştirmiştir. Bu sayede Osmanlı tarihinin bilimsel bir biçimde incelenmesi ve yorumlanması, Batılı tarihçilerin tekelinden çıkmıştır.

“Tarih Araştırma Serisi”nin birincisi olan bu kitap, değerli tarih bilimcilerimizden Halil İnalcık, Halil Sahillioğlu, Mehmet Genç ve İlber Ortaylı’nın 27-28 Mayıs 2005 tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Türk Tarihçiliğinde Dört Sima” başlıklı uluslararası sempozyum bildirilerinden oluşmaktadır.

 

--

 

Four Figures in Turkish Historiography: Halil İnalcık, Halil Sahillioğlu, Mehmet Genç and İlber Ortaylı (Four Turkish Historians: Halil Inalcik, Halil Sahillioglu, Mehmet Genc and Ilber Ortayli) (Istanbul: Istanbul Metropolitan Municipality - Kültür A.Ş.)  

 

Republic of Turkey, as well as in various fields of social science, history has produced important names from the other on science.

 

In this way, the scientific analysis and interpretation of Ottoman history came out of the monopoly of Western historians. This book, which is the winner of the “History Research Series”, is composed of international symposium titled “Four Landmarks in Turkish Historiography” organized by Istanbul Metropolitan Municipality of our valuable scientists Halil İnalcık, Halil Sahillioğlu, Mehmet Genç and İlber Ortaylı on 27-28 May, 2005.

Türk Tarihçiliğinde Dört Sima/ Four Figures in Turkish Historiography

bottom of page