top of page

Erol
Özvar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı

 

President of The Council of Higher Education (CoHE)

ErolOzvar.jpg
Sign Last offical one.jpg

Erol Özvar’s Latest Releases

Bu eser, şehir ve yerel yönetim kurumlarını tarihsel bazda işleyen araştırmalardan oluşmaktadır. Bu iki olgudan kent tarihi, dünyada ve Türkiye'de oldukça ilgi gören bir alandır. Bu alana gösterilen ilgi, tarihçilerin üzerinde hala tartıştıkları sorunsallara çözüm aramak gayesiyle ve özellikle de yerel yönetim unsurlarının (belediyeler, valilik vb.) bölge tarihini bilinir hale getirmek amaçlı taleplerine dayalı olarak daha da artmaktadır.

bottom of page